Sim Năm Sinh 2012

Sim Năm Sinh 2012
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0775.08.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 0764.56.2012 Mobifone 1.870.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 0789.94.2012 Mobifone 1.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 0772.05.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 0703.06.2012 Mobifone 5.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 0775.12.2012 Mobifone 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 0797.10.2012 Mobifone 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 0792.04.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 0768.99.2012 Mobifone 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 0764.44.2012 Mobifone 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 0797.89.2012 Mobifone 6.720.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 0703.09.2012 Mobifone 5.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 0774.10.2012 Mobifone 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 0765.65.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0703.02.2012 Mobifone 5.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 0703.12.2012 Mobifone 5.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 0708.55.2012 Mobifone 1.870.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0792.07.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 0775.11.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 0772.06.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 0777.04.2012 Mobifone 2.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 0779.77.2012 Mobifone 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 0779.04.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0792.08.2012 Mobifone 2.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 0707.89.2012 Mobifone 3.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 0703.05.2012 Mobifone 5.160.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0707.77.2012 Mobifone 5.610.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0779.06.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 07.68.68.2012 Mobifone 22.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 077777.2012 Mobifone 85.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 0797.04.2012 Mobifone 2.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 0704.56.2012 Mobifone 1.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0703.45.2012 Mobifone 1.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 0779.02.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0707.05.2012 Mobifone 5.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 0778.07.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 0767.27.2012 Mobifone 1.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0773.04.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 0778.02.2012 Mobifone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 0772.03.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 0773.08.2012 Mobifone 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 07.9999.2012 Mobifone 35.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 0703.33.2012 Mobifone 2.270.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 0797.05.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 0775.05.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 0705.61.2012 Mobifone 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 077.468.2012 Mobifone 2.370.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 0775.09.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 0707.04.2012 Mobifone 5.610.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 0779.05.2012 Mobifone 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 0777.08.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 0764.97.2012 Mobifone 820.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 0797.06.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 0773.09.2012 Mobifone 2.040.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 0772.07.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 0765.67.2012 Mobifone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 0767.33.2012 Mobifone 1.840.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 0765.77.2012 Mobifone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 0775.06.2012 Mobifone 2.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 0767.55.2012 Mobifone 1.870.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 039.348.2012 Viettel 1.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 0388.59.2012 Viettel 2.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 0822.12.2012 Vinaphone 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 0824.04.2012 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 0888.89.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0911.19.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 0949.79.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 0812.05.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 0855.68.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 0947.222012 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 0916.33.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 0913.93.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 0916.18.2012 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 0912.362.012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 0826.12.2012 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 0829.05.2012 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 083.555.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 0912.03.2012 Vinaphone 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 0859.55.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 0839.04.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 0888.17.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 0888.78.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 0937.15.2012 Mobifone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 0888.27.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 0835.07.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 0886.99.2012 Vinaphone 2.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 0832.5.1.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 0888.73.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 07.02.09.2012 Mobifone 6.840.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 0888.47.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 0888.24.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 0702.03.2012 Mobifone 7.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 0946.39.2012 Vinaphone 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 0888.52.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 0933.16.2012 Mobifone 1.480.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 07.02.07.2012 Mobifone 6.840.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 0985.97.2012 Viettel 3.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 0329.64.2012 Viettel 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 0338.99.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 0359.54.2012 Viettel 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 0333.12.2012 Viettel 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 0923.38.2012 Vietnamobile 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 0394.42.2012 Viettel 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 0929.74.2012 Vietnamobile 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 0929.57.2012 Vietnamobile 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 0924.96.2012 Vietnamobile 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 0945.76.2012 Vinaphone 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 0945.24.2012 Vinaphone 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 0927.32.2012 Vietnamobile 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 0969.47.2012 Viettel 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 0356.34.2012 Viettel 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 0332.98.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 0927.52.2012 Vietnamobile 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 0388.43.2012 Viettel 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 0944.95.2012 Vinaphone 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 0923.86.2012 Vietnamobile 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 0948.73.2012 Vinaphone 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 0337.41.2012 Viettel 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 0344.36.2012 Viettel 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 0362.63.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 0337.24.2012 Viettel 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 0925.17.2012 Vietnamobile 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 0347.27.2012 Viettel 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 0387.93.2012 Viettel 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 0987.43.2012 Viettel 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 094.22.5.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 0946.93.2012 Vinaphone 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 097.14.5.2012 Viettel 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 0948.94.2012 Vinaphone 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 0929.16.2012 Vietnamobile 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status