Sim Năm Sinh 2012

Sim Năm Sinh 2012
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0909.37.2012 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 0365.29.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 0369.74.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 0764.012.012 Mobifone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 0784.73.2012 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 0343.58.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 0786.012.012 Mobifone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 0707.33.2012 Mobifone 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 0797.00.2012 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 0764.99.2012 Mobifone 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 0783.24.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 0785.74.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 0785.53.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 0797.67.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0798.77.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 0785.64.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 0797.44.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0797.76.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 0786.69.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 0786.15.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 0785.78.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 0794.40.2012 Mobifone 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 0783.46.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0783.34.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 0798.55.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 0785.50.2012 Mobifone 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0797.18.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0792.88.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 0785.83.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 0797.69.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 0786.31.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 0793.87.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0785.46.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 0785.70.2012 Mobifone 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0896.87.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 0792.71.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 0793.48.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0786.77.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 0798.64.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 0799.76.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 0797.58.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 0783.39.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 0798.28.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 0783.43.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 0785.34.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 0783.45.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 0797.96.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 0792.34.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 0786.14.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 0793.43.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 0799.96.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 0792.76.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 0783.67.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 0783.66.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 0937.85.2012 Mobifone 2.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 0798.85.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 0793.76.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 0797.19.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 0786.11.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 0799.77.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 0792.57.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 0792.42.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 0797.99.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 0785.47.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 0798.25.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0783.61.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 0797.65.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 0794.87.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 0785.19.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 0786.13.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 0933.7.2.2012 Mobifone 1.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 0793.45.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 0786.29.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 0797.97.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 0792.75.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 0797.49.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 0785.49.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 0797.42.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 0783.58.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 0793.82.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 0937.63.2012 Mobifone 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 0785.84.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 0794.88.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 0785.14.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 0783.27.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 0793.75.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 0786.63.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 0785.66.2012 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 0786.61.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 0798.13.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 0797.83.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 0792.13.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 0786.46.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 0898.75.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 0797.34.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 0785.89.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 0785.91.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 0937.58.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 0785.22.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 0786.26.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 0785.43.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 0786.25.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 0786.06.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 0797.78.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 0797.45.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 0792.51.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 0783.36.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 0793.79.2012 Mobifone 1.640.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 0899.07.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 0932.80.2012 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 0939.06.2012 Mobifone 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 0939.1.3.2012 Mobifone 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 0907.212.012 Mobifone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 09.31.06.2012 Mobifone 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 0899.002.012 Mobifone 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 0939.1.1.2012 Mobifone 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 09.01.03.2012 Mobifone 5.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 0907.8.1.2012 Mobifone 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 0855.68.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 0812.05.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 0912.03.2012 Vinaphone 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 0911.19.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 0913.93.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 0949.79.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 0916.33.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 0888.89.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 083.555.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 0824.04.2012 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 0947.222012 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 0912.362.012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9

DMCA.com Protection Status