Sim Năm Sinh 2012

Sim Năm Sinh 2012
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0343.58.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 0784.73.2012 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 0909.37.2012 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 0387.22.2012 Viettel 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 0365.29.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 0764.012.012 Mobifone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 0797.00.2012 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 0369.74.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 0786.012.012 Mobifone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 0707.33.2012 Mobifone 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 0764.99.2012 Mobifone 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 0915.84.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 0828.98.2012 Vinaphone 5.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 0916.97.2012 Vinaphone 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0944.88.2012 Vinaphone 5.040.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 0918.41.2012 Vinaphone 1.930.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 0828.99.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0918.95.2012 Vinaphone 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 0915.45.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 0916.39.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 0916.34.2012 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 0333.66.2012 Viettel 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 0886.23.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0852.80.2012 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 08.33.99.2012 Vinaphone 3.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 0886.93.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0859.29.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0818.86.2012 Vinaphone 3.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 0886.57.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 0917.92.2012 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 0946.58.2012 Vinaphone 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 0823.16.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0886.46.2012 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 0833.59.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0856.07.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 082.668.2012 Vinaphone 3.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 0949.44.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0859.23.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 0855.61.2012 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 0838.93.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 0947.56.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 0856.55.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 0836.31.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 0822.21.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 0948.23.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 0944.54.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 0859.69.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 085.999.2012 Vinaphone 7.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 0886.222.012 Vinaphone 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 0829.85.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 0913.38.2012 Vinaphone 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 0855.92.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 0845.88.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 0946.15.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 094.666.2012 Vinaphone 8.120.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 0823.06.2012 Vinaphone 7.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 0837.29.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 0828.79.2012 Vinaphone 2.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 0947.29.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 0859.97.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 0944.83.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 0826.95.2012 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 083.2222.012 Vinaphone 7.810.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 0859.28.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 0858.51.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0858.39.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 0943.70.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 0858.79.2012 Vinaphone 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 08.12.06.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 081.969.2012 Vinaphone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 08.5799.2012 Vinaphone 2.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 0827.66.2012 Vinaphone 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 0859.22.2012 Vinaphone 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 0889.50.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 0853.66.2012 Vinaphone 1.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 0823.83.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 0941.63.2012 Vinaphone 1.625.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 0886.282.012 Vinaphone 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 0854.99.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 0917.78.2012 Vinaphone 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 0886.36.2012 Vinaphone 2.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 0853.39.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 0944.34.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 0852.96.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 0835.012.012 Vinaphone 12.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 0859.56.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 0825.88.2012 Vinaphone 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 085.779.2012 Vinaphone 3.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 0886.65.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 0946.96.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 0945.23.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 0822.16.2012 Vinaphone 1.920.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 0859.91.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 08.34.34.2012 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 0856.57.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 0886.83.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 08.29.02.2012 Vinaphone 9.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 0825.28.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 0888.77.2012 Vinaphone 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 0944.78.2012 Vinaphone 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 0836.09.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 0839.56.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 0886.42.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 0946.76.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 0833.012.012 Vinaphone 14.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 0852.23.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 0943.82.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 08.2468.2012 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 0792.71.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
110 0798.25.2012 Mobifone 1.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 0792.13.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
112 0786.31.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
113 0933.7.2.2012 Mobifone 1.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 0786.25.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
115 0896.87.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
116 0899.752.012 Mobifone 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 0798.55.2012 Mobifone 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 0797.76.2012 Mobifone 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 0785.74.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
120 0786.11.2012 Mobifone 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
121 0785.43.2012 Mobifone 1.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 0792.76.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
123 0799.96.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
124 0797.34.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
125 0793.82.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
126 0794.87.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
127 0797.18.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 0799.77.2012 Mobifone 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 0797.65.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
130 0785.14.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status