Sim Năm Sinh 2012

Sim Năm Sinh 2012
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0909.37.2012 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 0387.22.2012 Viettel 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 0365.29.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 0369.74.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 0797.00.2012 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 0764.012.012 Mobifone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 0707.33.2012 Mobifone 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 0786.012.012 Mobifone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 0764.99.2012 Mobifone 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 0343.58.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 0784.73.2012 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 0916.39.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 0918.41.2012 Vinaphone 1.930.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 0916.34.2012 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0916.97.2012 Vinaphone 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 0828.99.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 0828.98.2012 Vinaphone 5.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0918.95.2012 Vinaphone 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 0915.45.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 0944.88.2012 Vinaphone 5.040.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 0915.84.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 0333.66.2012 Viettel 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 08.34.34.2012 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0838.93.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 0845.88.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 081.969.2012 Vinaphone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0944.54.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0888.77.2012 Vinaphone 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 0859.69.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 08.33.99.2012 Vinaphone 3.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 0947.29.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 0886.93.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0856.55.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 0852.96.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0853.66.2012 Vinaphone 1.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 0836.09.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 0886.46.2012 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0855.61.2012 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 082.668.2012 Vinaphone 3.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 0946.76.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 0859.23.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 0886.57.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 0858.79.2012 Vinaphone 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 085.779.2012 Vinaphone 3.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 0837.29.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 0828.79.2012 Vinaphone 2.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 0913.38.2012 Vinaphone 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 0833.012.012 Vinaphone 14.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 0946.15.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 0859.56.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 0854.99.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 094.666.2012 Vinaphone 8.120.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 0886.36.2012 Vinaphone 2.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 0949.44.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 0853.39.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 0856.57.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 0886.23.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 08.29.02.2012 Vinaphone 9.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 0852.23.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 0886.65.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 0859.97.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 0944.78.2012 Vinaphone 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 083.2222.012 Vinaphone 7.810.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 0859.91.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 0917.78.2012 Vinaphone 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0886.282.012 Vinaphone 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 0829.85.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 0823.06.2012 Vinaphone 7.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 0886.83.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 0944.83.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 085.999.2012 Vinaphone 7.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 0886.222.012 Vinaphone 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 0943.82.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 0825.28.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 0886.42.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 0835.012.012 Vinaphone 12.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 08.2468.2012 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 0858.39.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 0859.29.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 0946.96.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 0944.34.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 0855.92.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 0822.16.2012 Vinaphone 1.920.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 0858.51.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 0836.31.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 0945.23.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 0826.95.2012 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 0859.22.2012 Vinaphone 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 0823.16.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 0833.59.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 0948.23.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 0941.63.2012 Vinaphone 1.625.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 0827.66.2012 Vinaphone 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 08.12.06.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 0946.58.2012 Vinaphone 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 08.5799.2012 Vinaphone 2.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 0818.86.2012 Vinaphone 3.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 0943.70.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 0825.88.2012 Vinaphone 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 0917.92.2012 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 0856.07.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 0823.83.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 0822.21.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 0852.80.2012 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 0839.56.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 0859.28.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 0889.50.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 0947.56.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 0797.45.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
110 0798.55.2012 Mobifone 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 0785.89.2012 Mobifone 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
112 0783.27.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
113 0785.50.2012 Mobifone 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 0786.61.2012 Mobifone 1.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 0797.69.2012 Mobifone 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
116 0786.26.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
117 0792.42.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
118 0783.45.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
119 0797.78.2012 Mobifone 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 0799.76.2012 Mobifone 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
121 0797.49.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
122 0783.36.2012 Mobifone 1.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 0786.15.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
124 0793.75.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
125 0799.96.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
126 0786.63.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
127 0793.87.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
128 0785.46.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
129 0792.34.2012 Mobifone 1.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 0792.75.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status