Sim Năm Sinh 2012

Sim Năm Sinh 2012
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0909.37.2012 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 0764.99.2012 Mobifone 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 0797.00.2012 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 0786.012.012 Mobifone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 0707.33.2012 Mobifone 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 0369.74.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 0764.012.012 Mobifone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 0387.22.2012 Viettel 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 0365.29.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 0784.73.2012 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 0343.58.2012 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 0944.88.2012 Vinaphone 5.040.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 0916.97.2012 Vinaphone 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 0918.41.2012 Vinaphone 1.930.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0915.84.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 0828.98.2012 Vinaphone 5.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 0916.39.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0918.95.2012 Vinaphone 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 0916.34.2012 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 0828.99.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 0915.45.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 0333.66.2012 Viettel 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 0855.61.2012 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0886.57.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 0913.38.2012 Vinaphone 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 0859.97.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0886.46.2012 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0944.54.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 0947.56.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 0917.78.2012 Vinaphone 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 0855.92.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 0944.34.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0852.80.2012 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 0856.55.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0833.012.012 Vinaphone 14.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 0943.82.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 0828.79.2012 Vinaphone 2.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0859.28.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 0858.39.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 0944.78.2012 Vinaphone 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 0833.59.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 0823.06.2012 Vinaphone 7.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 0859.69.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 0886.65.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 0886.83.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 085.779.2012 Vinaphone 3.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 0889.50.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 0853.66.2012 Vinaphone 1.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 094.666.2012 Vinaphone 8.120.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 0825.28.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 0886.36.2012 Vinaphone 2.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 0823.83.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 0856.57.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 0822.16.2012 Vinaphone 1.920.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 0859.29.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 085.999.2012 Vinaphone 7.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 0859.56.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 0946.15.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 0852.96.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 0829.85.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 08.2468.2012 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 0886.42.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 0949.44.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 0852.23.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 081.969.2012 Vinaphone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0859.91.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 08.12.06.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 0826.95.2012 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 0835.012.012 Vinaphone 12.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 0818.86.2012 Vinaphone 3.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 0945.23.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 082.668.2012 Vinaphone 3.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 0946.58.2012 Vinaphone 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 0836.09.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 0859.23.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 0886.222.012 Vinaphone 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 0838.93.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 0858.79.2012 Vinaphone 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 0837.29.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 083.2222.012 Vinaphone 7.810.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 0943.70.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 0854.99.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 0822.21.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 0944.83.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 0839.56.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 0858.51.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 0947.29.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 0946.76.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 0886.93.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 0823.16.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 08.5799.2012 Vinaphone 2.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 08.34.34.2012 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 08.33.99.2012 Vinaphone 3.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 0948.23.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 0836.31.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 08.29.02.2012 Vinaphone 9.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 0941.63.2012 Vinaphone 1.625.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 0827.66.2012 Vinaphone 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 0886.23.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 0946.96.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 0888.77.2012 Vinaphone 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 0825.88.2012 Vinaphone 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 0856.07.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 0917.92.2012 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 0845.88.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 0859.22.2012 Vinaphone 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 0853.39.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 0886.282.012 Vinaphone 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 0792.57.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
110 0792.51.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
111 0783.66.2012 Mobifone 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 0785.89.2012 Mobifone 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
113 0785.78.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
114 0792.76.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
115 0797.97.2012 Mobifone 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 0785.19.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
117 0937.85.2012 Mobifone 2.220.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 0786.06.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
119 0797.18.2012 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 0937.47.2012 Mobifone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 0785.53.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
122 0793.76.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
123 0937.63.2012 Mobifone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 0783.46.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
125 0786.13.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
126 0786.25.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
127 0785.22.2012 Mobifone 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 0797.34.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
129 0797.65.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
130 0799.96.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status