Sim Năm Sinh 2012

Sim Năm Sinh 2012
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0786.012.012 Mobifone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 0764.012.012 Mobifone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 0835.012.012 Vinaphone 12.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 0833.012.012 Vinaphone 14.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 08.12.06.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 0912.03.2012 Vinaphone 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 098.13.8.2012 Viettel 11.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 098.568.2012 Viettel 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 098.188.2012 Viettel 17.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 0822.22.2012 Vinaphone 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 0915.05.2012 Vinaphone 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 0917.06.2012 Vinaphone 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 0906.86.2012 Mobifone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 0902.06.2012 Mobifone 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0963.68.2012 Viettel 10.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 0981.68.2012 Viettel 13.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 081.888.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0903.05.2012 Mobifone 15.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 09.02.08.2012 Mobifone 14.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 09.03.04.2012 Mobifone 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 07.03.03.2012 Mobifone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 09.01.04.2012 Mobifone 14.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 09.08.04.2012 Mobifone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0826.06.2012 Vinaphone 17.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 0826.05.2012 Vinaphone 17.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 0852.01.2012 Vinaphone 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0827.01.2012 Vinaphone 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0844.01.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 0826.01.2012 Vinaphone 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 0825.01.2012 Vinaphone 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 0867.89.2012 Viettel 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 09.1984.2012 Vinaphone 10.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0936.66.2012 Mobifone 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 0929.29.2012 Vietnamobile 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0975.39.2012 Viettel 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 08.17.08.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 09.27.03.2012 Vietnamobile 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0971.88.2012 Viettel 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 08.28.10.2012 Vinaphone 12.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 09.18.05.2012 Vinaphone 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 0962.79.2012 Viettel 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 08.18.09.2012 Vinaphone 14.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 09.22.04.2012 Vietnamobile 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 0888.66.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 08.17.06.2012 Vinaphone 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 08.28.11.2012 Vinaphone 11.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 08.29.11.2012 Vinaphone 12.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 0911.12.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 08.28.06.2012 Vinaphone 11.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 03.29.07.2012 Viettel 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 08.27.06.2012 Vinaphone 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 08.18.06.2012 Vinaphone 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 0917.12.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 09.22.05.2012 Vietnamobile 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 08.14.12.2012 Vinaphone 11.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 07.04.02.2012 Mobifone 12.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 09.21.07.2012 Vietnamobile 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 08.19.02.2012 Vinaphone 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 08.19.03.2012 Vinaphone 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 08.23.10.2012 Vinaphone 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 08.19.08.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 07.05.04.2012 Mobifone 12.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 0915.04.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 08.12.08.2012 Vinaphone 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 08.13.10.2012 Vinaphone 12.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0989.86.2012 Viettel 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 033.888.2012 Viettel 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 08.15.07.2012 Vinaphone 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 08.14.03.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 09.29.08.2012 Vietnamobile 13.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 0914.04.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 03.26.05.2012 Viettel 12.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 081.666.2012 Vinaphone 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 09.25.10.2012 Vietnamobile 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 09.22.07.2012 Vietnamobile 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 09.27.05.2012 Vietnamobile 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 08.18.07.2012 Vinaphone 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 08.15.05.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 08.14.06.2012 Vinaphone 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 08.14.07.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 08.25.10.2012 Vinaphone 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 09.25.07.2012 Vietnamobile 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 08.23.02.2012 Vinaphone 14.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 09.6663.2012 Viettel 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 0918.02.2012 Vinaphone 18.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 07.04.06.2012 Mobifone 12.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 08.24.11.2012 Vinaphone 10.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 08.15.11.2012 Vinaphone 12.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 09.21.05.2012 Vietnamobile 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 089.666.2012 Mobifone 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 07.04.04.2012 Mobifone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 08.29.04.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 08.19.05.2012 Vinaphone 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 07.02.12.2012 Mobifone 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 09.2345.2012 Vietnamobile 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 0854.01.2012 Vinaphone 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 08.26.03.2012 Vinaphone 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 08.25.03.2012 Vinaphone 14.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 0792.01.2012 Mobifone 15.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 08.23.12.2012 Vinaphone 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 08.24.03.2012 Vinaphone 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 08.26.11.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 08.23.03.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 08.27.05.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 08.14.11.2012 Vinaphone 12.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 08.16.08.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 0966.78.2012 Viettel 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 0856.012.012 Vinaphone 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 08.14.10.2012 Vinaphone 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 09.26.02.2012 Vietnamobile 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 08.14.09.2012 Vinaphone 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 08.24.06.2012 Vinaphone 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 08.25.04.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 08.15.08.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 08.27.08.2012 Vinaphone 10.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 09.29.12.2012 Vietnamobile 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 096.168.2012 Viettel 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 0914.05.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 08.18.12.2012 Vinaphone 12.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 0931.22.2012 Mobifone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 08.14.05.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 03.25.12.2012 Viettel 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 08.26.02.2012 Vinaphone 14.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 09.29.06.2012 Vietnamobile 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 0836.012.012 Vinaphone 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 08.15.03.2012 Vinaphone 13.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 08.25.12.2012 Vinaphone 11.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 08.28.07.2012 Vinaphone 14.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 08.17.02.2012 Vinaphone 13.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 0919.97.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status