Sim Năm Sinh 2012

Sim Năm Sinh 2012
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0909.37.2012 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 0944.88.2012 Vinaphone 5.040.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 0828.98.2012 Vinaphone 5.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 0333.66.2012 Viettel 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 08.12.06.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 0823.06.2012 Vinaphone 7.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 085.999.2012 Vinaphone 7.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 08.29.02.2012 Vinaphone 9.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 083.2222.012 Vinaphone 7.810.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 094.666.2012 Vinaphone 8.120.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 08.2468.2012 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 09.31.06.2012 Mobifone 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 0939.1.1.2012 Mobifone 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 09.01.03.2012 Mobifone 5.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0708.88.2012 Mobifone 8.270.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 0703.09.2012 Mobifone 5.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 0703.12.2012 Mobifone 5.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0703.05.2012 Mobifone 5.160.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 0707.77.2012 Mobifone 5.610.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 0789.89.2012 Mobifone 8.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 0703.06.2012 Mobifone 5.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 0797.89.2012 Mobifone 6.720.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 0797.77.2012 Mobifone 7.510.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0707.06.2012 Mobifone 5.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 0769.69.2012 Mobifone 5.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 0707.09.2012 Mobifone 5.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0707.05.2012 Mobifone 5.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0707.04.2012 Mobifone 5.610.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 0703.02.2012 Mobifone 5.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 07.79.79.2012 Mobifone 6.060.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 0789.99.2012 Mobifone 8.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 0888.89.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0826.12.2012 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 0812.05.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0822.12.2012 Vinaphone 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 0829.05.2012 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 0913.93.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0912.362.012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 0911.19.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 0824.04.2012 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 0916.33.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 0702.03.2012 Mobifone 7.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 07.02.09.2012 Mobifone 6.840.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 07.02.07.2012 Mobifone 6.840.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 0977.98.2012 Viettel 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 096.14.3.2012 Viettel 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 096.15.4.2012 Viettel 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 0961.49.2012 Viettel 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 09.29.07.2012 Vietnamobile 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 097.14.9.2012 Viettel 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 097.14.5.2012 Viettel 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 0989.67.2012 Viettel 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 091.19.5.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 096.15.5.2012 Viettel 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 0983.62.2012 Viettel 6.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 0979.58.2012 Viettel 6.150.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 098.959.2012 Viettel 6.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 0986.71.2012 Viettel 5.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 0982.57.2012 Viettel 5.110.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 096.197.2012 Viettel 5.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 0987.16.2012 Viettel 6.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 0968.13.2012 Viettel 6.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 0989.73.2012 Viettel 6.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 097.444.2012 Viettel 5.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 0984.1.5.2012 Viettel 5.230.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0969.32.2012 Viettel 6.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 0969.1.9.2012 Viettel 8.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 096.191.2012 Viettel 5.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 0868.22.2012 Viettel 5.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 098.156.2012 Viettel 6.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 0985.2.9.2012 Viettel 8.460.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 0989.16.2012 Viettel 6.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 096.233.2012 Viettel 6.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 0967.28.2012 Viettel 5.910.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 0961.75.2012 Viettel 5.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 0968.24.2012 Viettel 5.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 096.156.2012 Viettel 5.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 096.162.2012 Viettel 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 0817.03.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 0823.04.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 0829.07.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 0828.12.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 0825.07.2012 Vinaphone 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 0819.88.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 0856.66.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 0933.86.2012 Mobifone 6.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 0908.15.2012 Mobifone 6.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 0908.65.2012 Mobifone 6.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 0909.67.2012 Mobifone 6.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 0904.65.2012 Mobifone 7.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 0906.59.2012 Mobifone 7.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 0936.06.2012 Mobifone 6.430.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 097.256.2012 Viettel 5.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 096.195.2012 Viettel 5.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 0972.32.2012 Viettel 5.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 097.103.2012 Viettel 5.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 0976.6.7.2012 Viettel 5.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 097.129.2012 Viettel 5.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 0938.10.2012 Mobifone 6.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 0817.10.2012 Vinaphone 9.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 08.27.09.2012 Vinaphone 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 0702.05.2012 Mobifone 6.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 098778.2012 Viettel 7.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 085.888.2012 Vinaphone 8.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 081.888.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 0819.77.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 0819.86.2012 Vinaphone 6.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 084.888.2012 Vinaphone 6.840.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 0779.9.9.2012 Mobifone 5.270.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 0789.22.2012 Mobifone 5.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 09.1973.2012 Vinaphone 9.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 0967.88.2012 Viettel 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 079.222.2012 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 0976.35.2012 Viettel 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 0961.44.2012 Viettel 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 0975.26.2012 Viettel 5.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 096.228.2012 Viettel 7.420.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 0966.83.2012 Viettel 5.560.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 0988.54.2012 Viettel 7.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 0979.57.2012 Viettel 5.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 0979.07.2012 Viettel 7.230.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 0988.03.2012 Viettel 7.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 0987.95.2012 Viettel 5.230.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 0966.16.2012 Viettel 7.420.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 098.17.1.2012 Viettel 7.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 0974.02.2012 Viettel 5.920.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 098.243.2012 Viettel 7.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 098.137.2012 Viettel 7.440.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 0961.57.2012 Viettel 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 0886.952.012 Vinaphone 5.870.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status