Sim Năm Sinh 2012

Sim Năm Sinh 2012
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0387.22.2012 Viettel 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 0764.99.2012 Mobifone 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 0909.37.2012 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 0707.33.2012 Mobifone 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 0333.66.2012 Viettel 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 0818.86.2012 Vinaphone 3.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 0856.55.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 0858.39.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 0828.79.2012 Vinaphone 2.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 085.779.2012 Vinaphone 3.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 082.668.2012 Vinaphone 3.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 0913.38.2012 Vinaphone 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 08.33.99.2012 Vinaphone 3.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 08.5799.2012 Vinaphone 2.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0946.96.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 081.969.2012 Vinaphone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 0886.222.012 Vinaphone 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0917.92.2012 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 0886.36.2012 Vinaphone 2.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 0917.78.2012 Vinaphone 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 0858.79.2012 Vinaphone 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 0825.88.2012 Vinaphone 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 0937.58.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0937.85.2012 Mobifone 2.220.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 0907.212.012 Mobifone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 0899.07.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0939.1.3.2012 Mobifone 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0772.03.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 0777.10.2012 Mobifone 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 0779.02.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 0773.09.2012 Mobifone 2.040.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 0705.61.2012 Mobifone 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0772.04.2012 Mobifone 2.060.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 0775.12.2012 Mobifone 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0773.05.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 0779.05.2012 Mobifone 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 0778.07.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0767.77.2012 Mobifone 4.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 0775.05.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 0775.06.2012 Mobifone 2.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 0773.08.2012 Mobifone 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 0773.04.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 0797.06.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 0775.11.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 0775.07.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 0777.09.2012 Mobifone 2.060.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 0775.09.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 0778.06.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 0772.07.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 077.468.2012 Mobifone 2.370.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 0778.04.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 0777.04.2012 Mobifone 2.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 0779.04.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 0797.08.2012 Mobifone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 0778.03.2012 Mobifone 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 0707.89.2012 Mobifone 3.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 0773.02.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 0797.05.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 0778.02.2012 Mobifone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 0779.06.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 0792.08.2012 Mobifone 2.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 0773.10.2012 Mobifone 2.060.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 0797.02.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 0775.04.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 0792.07.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0772.05.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 0774.10.2012 Mobifone 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 0767.67.2012 Mobifone 3.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 0772.06.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 0703.33.2012 Mobifone 2.270.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 0792.04.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 0797.10.2012 Mobifone 2.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 0775.08.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 0792.06.2012 Mobifone 2.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 0797.04.2012 Mobifone 2.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 0777.08.2012 Mobifone 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 0777.06.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 0388.59.2012 Viettel 2.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 0911.19.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 0913.93.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 0912.362.012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 0947.222012 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 0888.89.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 0855.68.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 0916.33.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 083.555.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 0916.18.2012 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 0886.99.2012 Vinaphone 2.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 0985.97.2012 Viettel 3.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 0392.04.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 0333.16.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 0869.39.2012 Viettel 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 0332.09.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 094.15.3.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 092.28.4.2012 Vietnamobile 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 0372.79.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 0987.43.2012 Viettel 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 0333.12.2012 Viettel 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 0923.86.2012 Vietnamobile 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 094.18.2.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 094.22.5.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 0362.98.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 0969.47.2012 Viettel 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 092.12.4.2012 Vietnamobile 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 0352.78.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 0362.63.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 091.19.5.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 092.29.1.2012 Vietnamobile 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 092.14.2.2012 Vietnamobile 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 0925.52.2012 Vietnamobile 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 0987.48.2012 Viettel 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 0352.66.2012 Viettel 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 0362.43.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 0338.99.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 0357.99.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 0332.98.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 0352.35.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 0384.56.2012 Viettel 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 0967.55.2012 Viettel 4.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 0978.56.2012 Viettel 4.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 0969.73.2012 Viettel 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 0946.77.2012 Vinaphone 3.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 0969.97.2012 Viettel 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 086.6.03.2012 Viettel 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 0976.24.2012 Viettel 3.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 0967.43.2012 Viettel 3.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 0978.26.2012 Viettel 3.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 0869.88.2012 Viettel 4.960.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 0977.65.2012 Viettel 4.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 0968.28.2012 Viettel 4.870.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status