Sim Năm Sinh 2012

Sim Năm Sinh 2012
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0828.98.2012 Vinaphone 5.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 0828.99.2012 Vinaphone 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 0837.29.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 0855.92.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 0858.39.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 0859.91.2012 Vinaphone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 0859.22.2012 Vinaphone 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 082.668.2012 Vinaphone 3.070.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 08.29.02.2012 Vinaphone 9.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 0859.97.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 0886.36.2012 Vinaphone 2.320.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 0852.80.2012 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 0835.012.012 Vinaphone 12.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 0856.07.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0889.50.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 0886.65.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 0856.55.2012 Vinaphone 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0859.56.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 081.969.2012 Vinaphone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 0826.95.2012 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 0886.93.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 0825.28.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 0833.59.2012 Vinaphone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0823.83.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 08.5799.2012 Vinaphone 2.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 0858.51.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0852.23.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0886.42.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 0859.28.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 0886.83.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 085.779.2012 Vinaphone 3.140.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 0825.88.2012 Vinaphone 2.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0818.86.2012 Vinaphone 3.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 0828.79.2012 Vinaphone 2.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0829.85.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 0838.93.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 08.2468.2012 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0845.88.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 0836.31.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 085.999.2012 Vinaphone 7.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 0839.56.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 0856.57.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 0853.66.2012 Vinaphone 1.580.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 0823.16.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 0836.09.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 0886.46.2012 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 0854.99.2012 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 08.12.06.2012 Vinaphone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 0822.16.2012 Vinaphone 1.920.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 08.33.99.2012 Vinaphone 3.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 0859.69.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 0852.96.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 0859.29.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 0886.282.012 Vinaphone 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 0855.61.2012 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 0822.21.2012 Vinaphone 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 08.34.34.2012 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 0886.23.2012 Vinaphone 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 0859.23.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 083.2222.012 Vinaphone 7.810.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 0853.39.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 0858.79.2012 Vinaphone 2.240.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 0886.222.012 Vinaphone 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 0827.66.2012 Vinaphone 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 0888.77.2012 Vinaphone 1.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0886.57.2012 Vinaphone 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 0833.012.012 Vinaphone 14.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 0823.06.2012 Vinaphone 7.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 0896.87.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
70 0899.752.012 Mobifone 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 0898.75.2012 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
72 0899.07.2012 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 0899.002.012 Mobifone 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 0898.24.2012 Mobifone 849.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 0824.04.2012 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 083.555.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 0829.05.2012 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 0822.12.2012 Vinaphone 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 0855.68.2012 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 0826.12.2012 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 0888.89.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 0812.05.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 0859.55.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 0839.04.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 0888.27.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 0888.78.2012 Vinaphone 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 0832.5.1.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 0888.17.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 0886.99.2012 Vinaphone 2.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 0835.07.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 0888.52.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 0888.24.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 0888.47.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 0888.73.2012 Vinaphone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 0886.47.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 0886.41.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 0886.49.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 0869.39.2012 Viettel 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 0886.53.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 0886.45.2012 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 0866.53.2012 Viettel 650.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 0868.48.2012 Viettel 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 0869.91.2012 Viettel 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 0865.18.2012 Viettel 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 086.6.05.2012 Viettel 4.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 086.876.2012 Viettel 3.310.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 0865.38.2012 Viettel 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 0867.98.2012 Viettel 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 0869.88.2012 Viettel 4.960.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 0869.63.2012 Viettel 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 0868.22.2012 Viettel 5.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 0869.16.2012 Viettel 2.660.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 086.6.03.2012 Viettel 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 0856.66.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 0825.07.2012 Vinaphone 7.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 0828.12.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 0819.88.2012 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 0819.85.2012 Vinaphone 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 0829.07.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 0823.04.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 0817.03.2012 Vinaphone 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 0822.22.2012 Vinaphone 15.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 0856.3.5.2012 Vinaphone 987.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 0814.79.2012 Vinaphone 1.310.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 0858.31.2012 Vinaphone 987.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 0826.19.2012 Vinaphone 987.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 0839.2.6.2012 Vinaphone 1.148.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 082.662.2012 Vinaphone 2.610.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 083.929.2012 Vinaphone 1.310.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 0836.39.2012 Vinaphone 1.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status