Sim Năm Sinh 2005

Sim Năm Sinh 2005
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0703.22.0505 Mobifone 1.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 079.222.0505 Mobifone 1.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 0703.11.0505 Mobifone 1.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 09.8118.0505 Viettel 7.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 0971.12.0505 Viettel 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 09.6116.0505 Viettel 7.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 0971.21.0505 Viettel 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 097.123.0505 Viettel 7.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 0961.22.0505 Viettel 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 0888.06.04.05 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 0359.76.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 0775.02.05.05 Mobifone 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 0902.30.05.05 Mobifone 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 0703.25.05.05 Mobifone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0344.47.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 0387.22.2005 Viettel 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 0792.03.04.05 Mobifone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0949.43.2005 Vinaphone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 0786.70.2005 Mobifone 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 0778.76.2005 Mobifone 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 0778.96.2005 Mobifone 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 0785.19.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 0778.05.07.05 Mobifone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0798.35.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 0384.78.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 0774.64.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0839.08.08.05 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0797.17.05.05 Mobifone 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 0907.06.06.05 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 0769.62.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 0388.22.2005 Viettel 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 0778.05.09.05 Mobifone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0786.28.05.05 Mobifone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 0888.13.10.05 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0774.11.0505 Mobifone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 0328.27.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 0703.59.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0377.10.0505 Viettel 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 0785.95.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 0369.84.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 0798.85.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 0765.61.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 0765.84.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 0775.64.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 0389.53.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 0357.98.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 0907.06.01.05 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 0567.42.2005 Vietnamobile 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 0778.05.04.05 Mobifone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 0365.46.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 0389.81.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 0797.98.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 0372.91.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 0981.09.01.05 Viettel 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 0888.02.06.05 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 0704.41.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 0708.76.2005 Mobifone 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 0776.93.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 0937.22.05.05 Mobifone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 0764.92.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 0352.87.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 0853.07.07.05 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 0707.83.2005 Mobifone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 0353.02.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 0564.09.2005 Vietnamobile 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0353.80.2005 Viettel 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 0972.07.06.05 Viettel 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 0949.40.2005 Vinaphone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 0918.13.2005 Vinaphone 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 0707.35.2005 Mobifone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 0357.20.2005 Viettel 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 0825.01.08.05 Vinaphone 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 0934.09.05.05 Mobifone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 0828.21.06.05 Vinaphone 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 0777.14.05.05 Mobifone 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 0707.87.2005 Mobifone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 0777.02.05.05 Mobifone 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 0853.09.09.05 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 0888.12.02.05 Vinaphone 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 0707.31.2005 Mobifone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 0352.41.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 0394.46.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 0764.47.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 0775.02.01.05 Mobifone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 0786.34.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 0819.111.005 Vinaphone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 0399.31.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 0786.01.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 0767.53.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 0375.53.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 0335.86.2005 Viettel 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 0932.13.05.05 Mobifone 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 0372.150.105 Viettel 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 0785.94.2005 Mobifone 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 0785.99.2005 Mobifone 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 08.18.01.2005 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 0857.11.09.05 Vinaphone 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 0911.26.01.05 Vinaphone 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 07.03.03.2005 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 0377.04.0505 Viettel 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 0365.86.2005 Viettel 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 0389.47.2005 Viettel 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 0778.05.03.05 Mobifone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 0364.13.0505 Viettel 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 0931.16.05.05 Mobifone 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 0764.60.2005 Mobifone 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 0937.28.11.05 Mobifone 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 0933.04.11.05 Mobifone 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 0908.23.11.05 Mobifone 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 0933.13.02.05 Mobifone 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 0933.05.02.05 Mobifone 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 0901.23.07.05 Mobifone 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 0794.82.2005 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
114 0901.25.06.05 Mobifone 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 0937.18.06.05 Mobifone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 0786.44.2005 Mobifone 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 0901.29.11.05 Mobifone 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 0792.32.2005 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
119 0797.44.2005 Mobifone 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
120 0933.14.02.05 Mobifone 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 0799.92.2005 Mobifone 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 0797.82.2005 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
123 0937.23.07.05 Mobifone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 0931.22.09.05 Mobifone 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 0797.24.0505 Mobifone 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 0937.15.02.05 Mobifone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 0786.52.2005 Mobifone 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
128 0792.05.2005 Mobifone 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 0937.26.02.05 Mobifone 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 0798.1111.05 Mobifone 1.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status